Chonk?

Spektakel op straat
De interactieve installaties van chonk brengen je naar verschillende werelden. Ze stimuleren verbeeldingskracht en creativiteit. De installaties nodigen de bezoekers uit om te komen kijken en om mee te doen.

Chonk
Ontdek de originele installaties van Chonk. Je wordt ondergedompeld in de wereld van de kunst en uitgedaagd om creatief te zijn. De projecten zijn ideaal voor uw festival: uw publiek heeft de mogelijkheid om kunst te ontdekken en te ervaren. Men is vrij zijn om te komen en gaan. Chonk organiseert en beheert alle aspecten van deze projecten tijdens de duur van het evenement.

De kunstenaarsgroep Chonk heeft tien jaar ervaring in het ontwerpen van unieke kunstinstallaties. De vaste kunstenaars van het bedrijf, Boris Brink en Sonja Knoppers, hebben al meer dan 200 festivals in België en Nederland bezocht.

Spectacle on street
The interactive installations of chonk will take you to various different worlds.  They stimulate imagination and creativity. The installations invite visitors to have a closer look and above all, to start interacting with it. So watch and participate!

Chonk
Discover Chonk´s original  installations, in which you are immersed in the world of art and challenged to be creative. The projects are ideal for your festival: Your public have the opportunity to explore, discover and experience art, whilst being free to come and go as they please. Chonk organises and manages all aspects of these projects throughout the duration of the event.

The artist group Chonk has ten years of experience in designing unique art installations. The company’s resident artists, Boris Brink and Sonja Knoppers, have quickly become established at various festivals throughout Belgium and the Netherlands.